626-289-7719 start@amu.edu

BOARD OF DIRECTORS

Chairman Jonathan Wu, M.D., Ph.D.
Vice Chairman Matthew Lin, M.D.
Members David Fang, M.D. En Ming Lai, D.O.
He-Ping Fan, L.Ac. Fu Chu Huang
Jimmy Huang Sandy Ho
Mario De La Torre Jerome Jiang, L.Ac.
Stanley Toy, M.D.
President Eric Tuckman, J.D.